ČOV Petržalka

intenzifikácia a modernizácia, Bratislava
Prihlasovateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Hlasovanie:

Panorama City

novostavba, Bratislava
Prihlasovateľ: P-T, s. r. o., Ing. arch. J. Hermann

Hlasovanie:

I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina

rekonštrukcia, novostavba
Prihlasovateľ: Doprastav, a. s.

Hlasovanie:

Clt home

novostavba, Nitrianske Hrnčiarovce
Prihlasovateľ: Ing. arch. M. Medovarský

Hlasovanie:

Rosenfeldov palác

rekonštrukcia, Žilina
Prihlasovateľ: Mesto Žilina

Hlasovanie:

Bytový dom na ul. P. Horova 17, 19

obnova, Bratislava
Prihlasovateľ: Ing. V. Sedláček

Hlasovanie:

Dostavba areálu MZVaEZ SR

novostavba, Bratislava
Prihlasovateľ: Ing. arch. J. Pavúk, PhD.

Hlasovanie:

Nosný systém MHD

novostavba, rekonštrukcia, Bratislava
Prihlasovateľ: EUROVIA SK, a. s.

Hlasovanie:

R2 Pstruša – Kriváň

novostavba, Sereď
Prihlasovateľ: Doprastav, a. s.

Hlasovanie:

D1 Fričovce – Svinia

novostavba
Prihlasovateľ: Doprastav, a. s.

Hlasovanie:

Synagóga

rekonštrukcia, Lučenec
Prihlasovateľ: Mesto Lučenec

Hlasovanie:

FM Logistic, IV. etapa

novostavba, Sereď
Prihlasovateľ: SEEB, s. r. o.

Hlasovanie:

Hotel Bôrik

rekonštrukcia parkoviska a spevnených plôch, Bratislava
Prihlasovateľ: Swietelsky-Slovakia, s. r. o.

Hlasovanie:

Záhrady Devín

novostavba, Bratislava
Prihlasovateľ: CORWIN CAPITAL, a. s.

Hlasovanie:

Aktuálne poradie

D1 Fričovce – Svinia

novostavba
Prihlasovateľ: Doprastav, a. s.

Hlasovanie:

Rosenfeldov palác

rekonštrukcia, Žilina
Prihlasovateľ: Mesto Žilina

Hlasovanie:

Synagóga

rekonštrukcia, Lučenec
Prihlasovateľ: Mesto Lučenec

Hlasovanie:

Nosný systém MHD

novostavba, rekonštrukcia, Bratislava
Prihlasovateľ: EUROVIA SK, a. s.

Hlasovanie:

Bytový dom na ul. P. Horova 17, 19

obnova, Bratislava
Prihlasovateľ: Ing. V. Sedláček

Hlasovanie:

I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina

rekonštrukcia, novostavba
Prihlasovateľ: Doprastav, a. s.

Hlasovanie:

R2 Pstruša – Kriváň

novostavba, Sereď
Prihlasovateľ: Doprastav, a. s.

Hlasovanie:

FM Logistic, IV. etapa

novostavba, Sereď
Prihlasovateľ: SEEB, s. r. o.

Hlasovanie:

Záhrady Devín

novostavba, Bratislava
Prihlasovateľ: CORWIN CAPITAL, a. s.

Hlasovanie:

Panorama City

novostavba, Bratislava
Prihlasovateľ: P-T, s. r. o., Ing. arch. J. Hermann

Hlasovanie:

Clt home

novostavba, Nitrianske Hrnčiarovce
Prihlasovateľ: Ing. arch. M. Medovarský

Hlasovanie:

ČOV Petržalka

intenzifikácia a modernizácia, Bratislava
Prihlasovateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Hlasovanie:

Hotel Bôrik

rekonštrukcia parkoviska a spevnených plôch, Bratislava
Prihlasovateľ: Swietelsky-Slovakia, s. r. o.

Hlasovanie:

Dostavba areálu MZVaEZ SR

novostavba, Bratislava
Prihlasovateľ: Ing. arch. J. Pavúk, PhD.

Hlasovanie:

Generálny partner

Partneri

Hlavní partneri

Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneri