panorama

Hotel OVRUČ

Štrbské Pleso
Prihlasovateľ: Keraming a.s.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Ing. arch. Martin Skalický, Ing. arch. Ján Horváth, Ing. arch. Ján Kromka, Ing. arch. Viliam Kubovčík

Projektanti architektonickej časti:

4m-a, s. r. o.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

Ing. Marián Viazanko

Hlavný zhotoviteľ:

Keraming a. s.

Hlavný stavbyvedúci:

Ing. Miroslav Slovinský

Stavebník, developer:

Adove Energy – A, s. r. o.

Dozorná činnosť:

Ing. Mikuláš Briatka

Celkové inv. nákl. (bez DPH):

18,50 mil. EUR

Doba výstavby:

09/2019 – 12/2021

Fotografie:

Roman Skyba
Pôvodný Hotel Ovruč, ktorého otvorenie sa datuje do roku 1969, prešiel kompletnou rekonštrukciou v období rokov 2019 až 2022. Budova sa nachádza v blízkosti ozubnicovej stanice Štrbského Plesa a Móryho vyhliadky a má ambíciu zvyšovať úroveň cestovného ruchu.

Architektonický návrh sa v maximálnej možnej miere snaží o využitie existujúcej charakteristiky terénu. Z tohto parametra vychádza aj umiestnenie podzemného parkovania pod celou časťou navrhovaného objektu. Zároveň je však toto riešenie vhodné aj zo stránky komerčnej, nakoľko umožňuje príchod návštevníkov suchou nohou priamo z parkoviska do hotela.
Prevádzkovo návrh vychádza z koncepcie sedempodlažného objektu s podkrovím. Na druhom podzemnom podlaží sa nachádzajú parkovacie státia, technologické miestnosti a pivničné kobky. Prvé podzemné podlažie tvorí časť parkovacích státí, pivničných kobiek, technologických miestností, lyžiareň, wellness.
Samotná budova hotela vizuálne pôsobí navonok ako celok, avšak je rozdelená dvomi objektmi. Umiestnenie a tvarovanie hlavného vstupu nadväzuje na predpokladaný tok ľudí z parkovacích plôch, ako aj z okolitých komunikácií.
Materiál fasád je rozdelený z architektonického hľadiska na exponované fasády nachádzajúce sa na západnej, južnej a severnej strane a na menej exponované fasády na západnej strane. Exponovanejšie, viac viditeľné fasády sú riešené presklenými plochami arkierov, sklenenými balkónmi, obkladovým kameňom, a dekoratívnou omietkou imitujúcou drevo. Táto kombinácia dotvára kontrast fasády s okolím.