panorama

Ubytovňa pre zamestnancov Nemocnice Bory

Bratislava
Prihlasovateľ: Penta Real Estate, s. r. o .

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Ing. arch. Peter Janeček, Ing. arch. Branislav Husárik, Ing. arch. Tomáš Bartko, Ing. arch. Ivana Kvietková

Projektanti architektonickej časti:

Superatelier s. r. o., Ing. arch. Ivana Kvietková

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

Ing. Ivan Bučko, Orpis

Hlavný zhotoviteľ:

Skanska SK a. s.

Hlavný stavbyvedúci:

Ing. Michal Goffa

Stavebník, developer:

Penta Real Estate, s. r. o.

Dozorná činnosť:

ProClienta Group, s. r. o.

Stavebné nákl. (bez DPH):

3,8 mil. EUR

Doba výstavby:

02/2021 - 06/2022

Fotografie:

Pavel Kudiváni
Objekt ubytovne je na teréne kompozične umiestnený tak, aby boli v maximálnej miere využité danosti okolitej krajiny a pozemku, ktorý je mierne svahovitý. Ľahko čitateľná urbanistická štruktúra riešeného územia pokračuje v novom objekte, ktorý hmotovo aj urbanisticky nadväzuje na susedný obytný súbor Bory Home 3, objemovo sa uzatvára voči Nemocnici novej generácie. Dôraz je kladený aj na riešenie nespevnených plôch, ktoré sú navrhované ako verejná zeleň.
Objekt ubytovne má obdĺžnikový pôdorys a sedem nadzemných podlaží, pričom 1. nadzemné podlažie tvorí iba časť pôdorysnej stopy. Na vstupnom podlaží sa nachádza vstupná lobby s recepciou so zázemím a spoločenskou miestnosťou. Ďalej je tu situované technické a prevádzkové vybavenie objektu, ako práčovňa, room service a sklad bielizne a bicyklov. Na každom podlaží je taktiež situovaná kuchynka a spoločenská miestnosť.
Architektonický výraz pomerne jednoduchej hmoty ubytovne stavia na výraznom rastri okien fasády oprostenej od akýchkoľvek aplikácií podčiarknutým hrebeňovou štruktúrou na 1. nadzemnom podlaží, ktorá sa opakuje v obkladoch stien recepcie.
Farebná škála exteriéru je monochromatická, šedá farba v kombinácii s čiernou okien a dverí. Tieto farby sú opakované aj v interiéri doplnené o béžovú. Akcentom, ktorý je čitateľný aj z exteriéru, je schodisko v staroružovej farbe. Otvorené stropy z pohľadového betónu v izbách a kuchynkách dotvárajú čistý, na detaile založený dizajn celej budovy.