panorama

R4 Košice-Milhosť Odpočívadlo

Košice - Milhosť
Prihlasovateľ: STRABAG s. r. o.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Ing. Arch. Zuzana Macháčová

Projektanti architektonickej časti:

DOPRAVOPROJEKT, a. s.; Ing. arch. Zuzana Macháčová

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

DOPRAVOPROJEKT, a. s.; Ing. Radoslav Christakov

Hlavný zhotoviteľ:

STRABAG s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci:

Ing. Norbert Szó

Stavebník, developer:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Dozorná činnosť:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Stavebné nákl. (bez DPH):

8 757 346,70 EUR

Doba výstavby:

02/2021 - 12/2022

Fotografie:

Martin Červeňanský
Stále sa rozvíjajúca dopravná infraštruktúra prináša so sebou rozvoj územia, čo má vplyv na zvyšovanie životnej úrovne. S novými pracovnými príležitosťami rastie mobilita ľudí, ako aj dopyt po tovare a s tým aj požiadavky na jeho prepravu nákladnou automobilovou dopravou. Diaľnice a rýchlostné cesty sú na celom území Slovenska spoplatnené, a tak motoristi očakávajú kvalitné a udržiavané cesty, bezpečnú jazdu a poskytovanie primeraných služieb. Služby sú poskytované na obslužných zariadeniach diaľnic a rýchlostných ciest, a to na odpočívadlách. Rozsah služieb poskytovaných na odpočívadlách vychádza z intenzít dopravy na jednotlivých úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest. Návštevnosť odpočívadiel okrem intenzity dopravy ovplyvňuje aj ich vybavenie –druh poskytovaných služieb, ich kvalita a pocit bezpečnosti. Potreba vybavenia rýchlostnej cesty R4 v súvislosti s polohou v blízkosti štátnej hranice si vyžiadala vybudovanie obojstranného odpočívadla Milhosť. Bolo nutné dobudovanie odbočovacích a pripájacích pruhov na rýchlostnej ceste R4, návrh malého obojstranného odpočívadla s vybavením odpočívadla pre typ „D“ vpravo a typ „D1“. Návrh počíta s odvodnením riešeného územia z navrhovaného odpočívadla Milhosť, ako aj z existujúcej cesty R4. Odpočívadlo je vybavené prvkami drobnej architektúry – stoly a lavičky, odpadkové koše, informačný pútač. V ťažisku odpočívadla je objekt, v ktorom sú umiestnené priestory pre osobnú hygienu vodičov a posádok osobných áut a autobusov, priestor pre predaj diaľničných známok a vybavovanie mýtnych poplatkov, samostatné hygienické priestory pre vodičov kamiónov, priestor pre informačné a propagačné stredisko. Návštevníci sa pohybujú v areáli odpočívadla po chodníkoch a priechodoch pre chodcov. Statická doprava pozostáva z parkoviska pre 20 kamiónov, parkoviska autobusov a karavanov v počte 6 miest a parkoviska pre osobné autá v počte 34 miest.