panorama

BREZY STARÁ LESNÁ

Stará Lesná
Prihlasovateľ: BETPRES, s.r.o.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Ing. arch. Andrej Rodziňák

Projektanti architektonickej časti:

ar.chitect, s. r. o., Ing. arch. Andrej Rodziňák

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

ar.chitect, s. r. o., Ing. arch. Andrej Rodziňák

Hlavný zhotoviteľ:

BETPRES, s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci:

Ing. Matúš Mandzák

Stavebník, developer:

BREZY, s. r. o.

Dozorná činnosť:

Ing. arch. Rudolf Kruliac

Celkové inv. nákl. (bez DPH):

8,0 mil. EUR

Doba výstavby:

03/2019-06/2021

Fotografie:

Mgr. art. Marek Bernát, Ing. arch. Andrej Rodziňák
Vysoké Tatry sú klenot Slovenska, ktorý vytvára identitu našej krajiny. Sú miestom, kde nádherná príroda a bohaté možnosti vyžitia priťahujú spoločnosť. História a spoločenský význam Tatier bol pre autorov projektu záväzkom. Jedinečná poloha rekreačného areálu automaticky definovala vyššiu úroveň architektúry, používanie prírodných materiálov a prístup s rešpektom k okolitému prostrediu. Architektonické riešenie exteriéru a interiéru projektu „Brezy“ ponúka zážitok z čistoty zdravého bývania s výhľadom na najkrajší kút našej krajiny - Vysoké Tatry. Navrhovaný rekreačný areál „Brezy“ sa nachádza severne od obce Stará Lesná v jej katastrálnom území, v rekreačnej oblasti. Pozemok je situovaný medzi jestvujúce areály hotelov „Horizont“ a „Kontakt“. Pozemok je prístupný z juhu obslužnou komunikáciou. V areáli sú navrhnuté dva štvorpodlažné rekreačné apartmánové domy, sedem menších rekreačných chát s celkovou lôžkovou kapacitou 160 osôb. Architektúra areálu je tvorená priestorovou kompozíciou dvojpodlažných chát voči sebe pootočených a posunutých. Chaty sú koncipované na pôdoryse 6,14 × 12,2 metrov a majú sedlové strechy. Apartmánové domy sú umiestnené na dvojpodlažnej podnoži.
Areál je doplnený vonkajšími parkovacími státiami zabezpečujúcimi požiadavky statickej dopravy, detským ihriskom s oddychovou zónou s jazierkom a obslužnými vnútroareálovými komunikáciami.
Vysoké Tatry sú klenot Slovenska, ktorý vytvára identitu našej krajiny. Sú miestom, kde nádherná príroda a bohaté možnosti vyžitia priťahujú spoločnosť. História a spoločenský význam Tatier bol pre autorov projektu záväzkom. Jedinečná poloha rekreačného areálu automaticky definovala vyššiu úroveň architektúry, používanie prírodných materiálov a prístup s rešpektom k okolitému prostrediu. Architektonické riešenie exteriéru a interiéru projektu „Brezy“ ponúka zážitok z čistoty zdravého bývania s výhľadom na najkrajší kút našej krajiny - Vysoké Tatry. Navrhovaný rekreačný areál „Brezy“ sa nachádza severne od obce Stará Lesná v jej katastrálnom území, v rekreačnej oblasti. Pozemok je situovaný medzi jestvujúce areály hotelov „Horizont“ a „Kontakt“. Pozemok je prístupný z juhu obslužnou komunikáciou. V areáli sú navrhnuté dva štvorpodlažné rekreačné apartmánové domy, sedem menších rekreačných chát s celkovou lôžkovou kapacitou 160 osôb. Architektúra areálu je tvorená priestorovou kompozíciou dvojpodlažných chát voči sebe pootočených a posunutých. Chaty sú koncipované na pôdoryse 6,14 × 12,2 metrov a majú sedlové strechy. Apartmánové domy sú umiestnené na dvojpodlažnej podnoži.
Areál je doplnený vonkajšími parkovacími státiami zabezpečujúcimi požiadavky statickej dopravy, detským ihriskom s oddychovou zónou s jazierkom a obslužnými vnútroareálovými komunikáciami.
Vysoké Tatry sú klenot Slovenska, ktorý vytvára identitu našej krajiny. Sú miestom, kde nádherná príroda a bohaté možnosti vyžitia priťahujú spoločnosť. História a spoločenský význam Tatier bol pre autorov projektu záväzkom. Jedinečná poloha rekreačného areálu automaticky definovala vyššiu úroveň architektúry, používanie prírodných materiálov a prístup s rešpektom k okolitému prostrediu. Architektonické riešenie exteriéru a interiéru projektu „Brezy“ ponúka zážitok z čistoty zdravého bývania s výhľadom na najkrajší kút našej krajiny - Vysoké Tatry. Navrhovaný rekreačný areál „Brezy“ sa nachádza severne od obce Stará Lesná v jej katastrálnom území, v rekreačnej oblasti. Pozemok je situovaný medzi jestvujúce areály hotelov „Horizont“ a „Kontakt“. Pozemok je prístupný z juhu obslužnou komunikáciou. V areáli sú navrhnuté dva štvorpodlažné rekreačné apartmánové domy, sedem menších rekreačných chát s celkovou lôžkovou kapacitou 160 osôb. Architektúra areálu je tvorená priestorovou kompozíciou dvojpodlažných chát voči sebe pootočených a posunutých. Chaty sú koncipované na pôdoryse 6,14 × 12,2 metrov a majú sedlové strechy. Apartmánové domy sú umiestnené na dvojpodlažnej podnoži.
Areál je doplnený vonkajšími parkovacími státiami zabezpečujúcimi požiadavky statickej dopravy, detským ihriskom s oddychovou zónou s jazierkom a obslužnými vnútroareálovými komunikáciami.
Vysoké Tatry sú klenot Slovenska, ktorý vytvára identitu našej krajiny. Sú miestom, kde nádherná príroda a bohaté možnosti vyžitia priťahujú spoločnosť. História a spoločenský význam Tatier bol pre autorov projektu záväzkom. Jedinečná poloha rekreačného areálu automaticky definovala vyššiu úroveň architektúry, používanie prírodných materiálov a prístup s rešpektom k okolitému prostrediu. Architektonické riešenie exteriéru a interiéru projektu „Brezy“ ponúka zážitok z čistoty zdravého bývania s výhľadom na najkrajší kút našej krajiny - Vysoké Tatry. Navrhovaný rekreačný areál „Brezy“ sa nachádza severne od obce Stará Lesná v jej katastrálnom území, v rekreačnej oblasti. Pozemok je situovaný medzi jestvujúce areály hotelov „Horizont“ a „Kontakt“. Pozemok je prístupný z juhu obslužnou komunikáciou. V areáli sú navrhnuté dva štvorpodlažné rekreačné apartmánové domy, sedem menších rekreačných chát s celkovou lôžkovou kapacitou 160 osôb. Architektúra areálu je tvorená priestorovou kompozíciou dvojpodlažných chát voči sebe pootočených a posunutých. Chaty sú koncipované na pôdoryse 6,14 × 12,2 metrov a majú sedlové strechy. Apartmánové domy sú umiestnené na dvojpodlažnej podnoži.
Areál je doplnený vonkajšími parkovacími státiami zabezpečujúcimi požiadavky statickej dopravy, detským ihriskom s oddychovou zónou s jazierkom a obslužnými vnútroareálovými komunikáciami.