panorama

NEMOCNICA BORY

Bratislava
Prihlasovateľ: Penta Real Estate, s. r. o .

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

DUTCH HEALTH ARCHITECTS B. V., Maurits Algra, AT26 architects

Projektanti architektonickej časti:

Arch. Design s. r. o.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

IDO HUTNÝ PROJEKT, a. s.

Hlavný zhotoviteľ:

VHS - PS, s. r. o., po zlúčení ADIFEX, a. s.

Hlavný stavbyvedúci:

Róbert Zubričan

Stavebník, developer:

stavebník SVET ZDRAVIA, a. s.; developer Penta Real Estate, s. r. o.

Dozorná činnosť:

ProClienta Group, s. r. o.

Stavebné nákl. (bez DPH):

97 mil. EUR

Doba výstavby:

04/2018 – 06/2022

Fotografie:

Pavel Kudiváni
Objekt Nemocnice Bory je umiestnený na budúcom bulvári s električkou a cyklotrasou, ktorý bude tvoriť hlavnú os celej štvrte.
Architektonické riešenie vychádza z medicínskych procesov, ktoré sa budú v budove uplatňovať s dôrazom na vysoký komfort a bezpečnosť pacientov. Autorom návrhu je holandské štúdio Dutch Health Architects, ktoré má za sebou už viac ako osemdesiat projektov nemocníc po celom svete.
Nemocnica je zaujímavá nielen vďaka svojej architektúre, ale aj vďaka špičkovému technologickému vybaveniu, moderným medicínskym konceptom a zaujímavým prvkom, ktoré pomôžu zefektívniť logistické toky v rámci nemocnice. Nemocnica novej generácie je tvorená monoblokom s centrálnou spojnicou medzi jednotlivými krídlami hrebeňového tvaru.
Budove dominujú veľké otvorené átriá, ktoré sú doplnené množstvom zelene. Podstatným architektonickým prvkom sú zelené strechy, ktoré okrem estetického účelu sú prínosom aj z hľadiska energetických úspor a klimatickej pohody. Tepelný komfort pacientov aj personálu zabezpečuje klimatizácia a samozrejmosťou sú aj okná s izolačnými sklami a vonkajšie alebo vnútorné žalúzie.
Hlavným prvkom vstupnej časti je presklená fasáda cez dve poschodia. Charakteristickým znakom nemocnice je taktiež plastická fasáda s rozličným uhlom zakrivenia panelov, čím vznikla zaujímavá skladačka. Typickým znakom je taktiež množstvo okien a presklených plôch, ktoré nechýbajú dokonca ani na operačných sálach a iných špecifických pracoviskách. Účelom veľkých presklených častí, stien a okien je dostať do vnútra nemocnice čo najviac denného svetla, ktoré je jedným z hlavných pilierov liečivého prostredia.
Celkovo je v nemocnici kladený akcent na architektúru a dizajnové riešenia, ale rovnaký dôraz bol kladený aj na akustiku, vôňu jednotlivých materiálov či nasvietenie vnútorných priestorov, ktoré plnia nielen estetickú, ale aj funkčnú úlohu.