panorama

BYTOVÉ DOMY BARBORA

Poprad
Prihlasovateľ: KAMI PROFIT, s. r. o.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Ing. arch. Marián Ferjo

Projektanti architektonickej časti:

TRISTÁN studio, s. r. o.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

MIKO – projekčná kancelária s. r. o. Ing. Tibor Mitura, Ing. Miroslav Janov, Ing. Peter Janov

Hlavný zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci:

Ladislav Lipka

Stavebník, developer:

BM park s. r. o.

Dozorná činnosť:

MIKO – projekčná kancelária s. r. o.

Stavebné nákl. (bez DPH):

7, 5 mil. EUR

Doba výstavby:

05/2020 – 09/2022

Fotografie:

FOTO - ELIÁŠ s. r. o., Vladimír Eliáš
Bytové domy Barbora sa môžu na prvý pohľad zdať nie tak významnou stavbou, ale keď sa pozrieme pod povrch tohto projektu, uvidíme zaujímavé súvislosti. Pozemok, ktorého poloha je naozaj zaujímavá, bol osobne vybratý investorom, a to z toho najkrajšieho dôvodu – proste sa mu páčil. Výhľad na jednu z našich doslova najväčších slovenských pých, Vysokých Tatier, je skutočne jedinečný. Nie je rušený žiadnou okolitou výstavbou aj napriek tomu, že sa nachádza v tak veľkom meste ako je Poprad. Tomuto benefitu sú prispôsobené aj ďalšie faktory bytových domov v rámci architektúry. Až tri štvrtiny obyvateľov majú výhľad na Tatry k dispozícii priamo zo svojich bytov. Lokalita je zaujímavá aj s ohľadom na rozrastajúci sa urbanizmus sídliska Juh. Ulica Suchoňova bude čoskoro osou medzi starším sídliskom a novou obytnou štruktúrou. Táto štruktúra má potenciál aj pre súčasných obyvateľov staršieho sídliska, prinesie im do prostredia novú občiansku vybavenosť, za ktorou musia chodiť do mesta.
Bytové domy Barbora sú jedným z prvých odvážlivcov rozširujúcich túto dlho stagnujúcu lokalitu, časom však určite budú prichádzať ďalší, ktorí z tejto časti Popradu vytvoria sviežu a modernú komunitu.
Výrazným umeleckým prvkom, ktorý je súčasťou areálu bytových domov Barbora, je moderná socha svätej Barbory s prislúchajúcim mobiliárom a zeleňou. Svätá Barbora je patrónkou architektov, staviteľov a baníkov. Socha nebola súčasťou prvotných povolení, ale je výsledkom kreatívneho myslenia investora, ktorý sa rozhodol danému územiu pridať ďalšiu hodnotu, a to nielen pre obyvateľov bytových domov, ale aj pre obyvateľov okolitého sídliska, užívateľov susediacej cyklotrasy, či náhodných okoloidúcich.