panorama

BD Pod lesom

Dolný Smokovec
Prihlasovateľ: Metrostav Slovakia a. s.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Ing. arch. Radoslav Ivan

Projektanti architektonickej časti:

Archstudio spol. s r. o.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

Beťkoprojekt, s. r. o.

Hlavný zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a. s.

Hlavný stavbyvedúci:

Dušan Pindiak

Stavebník, developer:

Archstudio development s. r. o.

Dozorná činnosť:

Archstudio development s. r. o.

Stavebné nákl. (bez DPH):

1 530 000 EUR

Doba výstavby:

05/2021 - 05/2022

Fotografie:

Matej Vernarský
Návrh bytového domu bol prispôsobený tak, aby v rámci prestavby splnil všetky požadované regulatívy vyplývajúce z územného plánu a optimalizoval využitie pozemku investora, pričom by zohľadňoval okolitú zástavbu a minimalizoval dopad na jestvujúce budovy v danom území. Statická doprava pre majiteľov bytov je riešená v prvom nadzemnom podlaží, kde je navrhnutých celkovo 21 parkovacích miest.
Tvarové, materiálové a farebné riešenie vonkajšieho vzhľadu objektu odzrkadľuje jeho umiestnenie v tatranskom prostredí. Využívajú sa primárne prírodné dekory, ako drevo a kameň. Moderný vzhľad pri tradičných materiáloch zabezpečuje horizontálne členenie objektu a striedanie rôznych odtieňov dreveného dekoru, čo v kombinácii s presklenými plochami vytvára zaujímavú dynamiku fasády. Tradičné materiály dopĺňa antracitový plech, ktorý prechádza zo strechy na vrchnú časť fasády, čím dotvára a podčiarkuje celkovú architektúru, ktorá pôsobí hodnotnejšie. Vizuál fasády doplňujú aj balkóny z jednotlivých bytov orientované na juhozápadnú stranu, kde železobetónová balkónová doska v modernom dekore pohľadového betónu kontinuálne pokračuje v horizontálnom členení objektu.
Bytový dom, rešpektujúc jestvujúcu pôdorysnú plochu, má jednoduchý obdĺžnikový tvar, z ktorého vystupuje komunikačné jadro. Hlavný vstup do bytového domu a taktiež vstup do komerčných priestorov je orientovaný zo severozápadnej strany. Vstup do podzemnej garáže bude z existujúcej miestnej komunikácie zo severovýchodnej strany.
Dispozícia prvého nadzemného podlažia prevádzkovo oddeľuje vstupy do bytového domu a komerčného priestoru. Nachádza sa tu celkovo päť bytov, z toho jeden trojizbový byt a štyri dvojizbové byty. Na severnej strane sa nachádza komerčný priestor. Druhé nadzemné podlažie tvorí celkovo šesť bytov, z toho dva trojizbové a štyri dvojizbové byty. Na treťom nadzemnom podlaží sa nachádza celkovo šesť mezonetových bytov. V podkroví je spoločenská miestnosť so zázemím. V rámci dispozície jednotlivých podlaží sú prístupné z chodbového priestoru sklady pre jednotlivé byty. Komerčné priestory sú riešené ako bezbariérové.