panorama

KVETY.SK TRADE CENTRUM

Kriváň
Prihlasovateľ: Metrostav Slovakia a. s.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITECI spółka z organiczoną odpowiedzialnością sp. k.; W&W Architekci spółka z organiczoną odpowiedzialnością sp. k.

Projektanti architektonickej časti:

Beťkoprojekt, s. r. o.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

Beťkoprojekt, s. r. o.

Hlavný zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a. s.

Hlavný stavbyvedúci:

Ing. Ondrej Garaj

Stavebník, developer:

Kvety.sk s. r. o.

Dozorná činnosť:

Ing. Róbert Biro

Stavebné nákl. (bez DPH):

5 340 000 EUR

Doba výstavby:

03/2020 - 11/2021

Fotografie:

Matej Vernarský
Projekt obchodno-výrobného centra pre investora Kvety.sk pretvára retailovú halu jedinečným spôsobom. Stavba vytvorila dominantu v dedinskom prostredí. Projekt zahŕňa výstavbu obchodno-výrobného centra na predaj rezaných a umelých kvetín, viazaných kytíc a aranžmánov, záhradného sortimentu, interiérových a exteriérových rastlín, darčekových predmetov a dekoratívnych doplnkov. Pôdorysne je úsek predajne z južnej strany jednopodlažnej časti prelamovaný a z ostatných strán tvoria hlavný objekt rovné línie v pozícii dvoch posunutých obdĺžnikov. Strecha plynulo prechádza z jednopodlažnej časti do dvojpodlažnej. Architektonickú dominantu objektu tvorí mohutný presah strechy, ktorý je tiež pôdorysne prelamovaný a nad hlavným vstupom dosahuje presah 5,1 m. Vo východnej časti strecha prechádza do zvislej steny bez presahu.
Výrazovo je hlavný objekt navrhnutý ako tmavá hmota stien a strechy, doplnený o presklené fasádne časti, spolu so svetlíkmi a hlavným svetlíkom nad vnútorným átriom. Charakter celej stavby je zvýraznený formou zvislých lamiel v dekore dreva. Zo severnej strany sú k hlavnému objektu pričlenené dve jednoduché hranolové jednopodlažné hmoty. Celkovú kompozíciu hmôt dotvára terasa na kruhových stĺpoch z južnej a juhovýchodnej strany na druhom nadzemnom podlaží a svojím natočením a nepravidelným tvarom jej dodáva dynamiku. Jednoduché hranolové zastrešenie vstupu, ktoré prechádza do vnútornej konštrukcie zádveria, spolu s dominantnou zelenou stenou pri vstupe vytvára neprehliadnuteľný akcent na hlavný vstup do objektu pre zákazníkov. Súčasťou realizácie sú aj zaujímavé objekty reklamného pylónu a jazierka. Celá výstavba pozostáva z hlavného objektu, ktorý má vo východnej časti dve podlažia a je zastrešený prelamovanou strechou so sklonom 15° s otvoreným modulom v západnej časti. Výstavba kvetinového átria a predajne bola realizovaná s dôrazom na každý detail. Stavebné práce spočívali v zvládnutí zladenia zložitej tvarovej konštrukcie. Pri realizácii návrhu architekti oproti klasickým retailovým priestorom vytvorili atypickú dominantu celého objektu v podobe zastrešenia prelamovanej strechy, ktorá plynulo prechádza z jednopodlažnej časti do dvojpodlažnej. Celá skeletová železobetónová konštrukcia bola navrhnutá ako prefabrikovaná. Opláštenie budovy sa realizovalo v kombinácii stenových sendvičových panelov so skleneným fasádnym systémom. Zaujímavým detailom projektu je prepojenie strechy s fasádnym systémom či presvetlenie stavby prostredníctvom presklenej fasádnej časti a svetlíkmi. Architektonicky a prevádzkovo zladená stavba v plnej miere slúži navrhovanému účelu.