panorama

GUTHAUS

Bratislava
Prihlasovateľ: Corwin SK a. s.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

DI Andreas Marth, DI Christian Waldner, DI Friedrich Passler, DI Herwig Spiegl, DI Rachele Albini, Ing. arch. Ondřej Stehlík, Ing. arch. Michal Stehlík

Projektanti architektonickej časti:

AllesWirdGut Architektur ZT

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

PCK & Partners s. r. o.

Hlavný zhotoviteľ:

Lis Anker, s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci:

Ing. Ondrej Lagin

Stavebník, developer:

CORWIN SK a. s.

Dozorná činnosť:

Ing. Dana Barátová

Stavebné nákl. (bez DPH):

50 mil. eur

Doba výstavby:

01/2019 – 12/2021

Fotografie:

Peter Dráb, Darina Sklenárová
Autormi architektonického konceptu Guthaus sú rakúski architekti pôsobiaci vo Viedni pod hlavičkou ateliéru AllesWirdGut. Ich špecializáciou je inteligentné využitie priestoru a synergia medzi dizajnom a funkciou. Plastický vzhľad fasády objektu Guthaus tvoria zalomené balkóny doplnené o dizajnové fasádne panely vyplnené nerezovým sitom, čo vytvára priestorový hexagonálny motív.
Samotné tvarovanie a farebné riešenie fasády reflektuje na meniace sa svetelné podmienky počas roka. Plastický dizajn a hĺbka balkónov zabezpečujú optimálne tienenie v letnom období a pasívne solárne zisky v zimnom období, čím dochádza k podporeniu tepelnej pohody v interiéri.
Projekt Guthaus tvoria tri objekty pozostávajúce z nadzemnej a podzemnej časti. Jednotlivé domy sú navzájom dilatované a majú rozličnú výšku. Plošne najrozsiahlejšia stredová časť má osem nadzemných podlaží. Každý dom má dve podzemné podlažia, ktoré sú vyhradené hromadnej garáži.
Krajinársky koncept zelených plôch a dažďových záhrad vychádza z návrhu berlínskeho ateliéru ManMadeLand, zameraného na efektívne využitie mestskej zelene, prírodnej architektúry, ako aj sociálne a ekologicky udržateľného mestského prostredia. Cieľom bola maximálna efektívnosť využitia potenciálu pozemku a mestskej zelene tak, aby vzniklo perfektné miesto na stretnutia a oddych s ohľadom na sociálne a ekologické požiadavky pri tvorbe udržateľného prostredia. Zelené strechy tvoria významnú časť projektu.
Hlavnými benefitmi, ktoré projekt svojim budúcim užívateľom prináša, sú vegetačné strechy, dažďové záhrady, systém stropného vykurovania a chladenia, ktorý je napojený výlučne na tepelné čerpadlá. Plynové kotly slúžia len na prípravu teplej úžitkovej vody. Komfort dopĺňajú pobytové, intenzívne a extenzívne vegetačné strechy, bohatá zeleň, ihriskové prvky a polopodzemné kontajnery. V areáli bol vybudovaný nový cyklochodník ako súčasť podpory alternatívnych foriem dopravy na úkor individuálnej automobilovej dopravy.