panorama

Vila v Záhorských sadoch

Novostavba
Prihlasovateľ: Kontrakting stavebné montáže, s. r. o.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Ing. arch. Pavol Pokorný

Projektanti architektonickej časti:

POKORNY ARCHITEKTI s. r. o., spolupráca CREATERRA s. r. o.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

Ing. Juraj Očenášek

Hlavný zhotoviteľ:

Kontrakting stavebné montáže, spol. s r. o.

Hlavný stavbyvedúci:

Marek Bors

Stavebník, developer:

RNDr. Stanislav Maar s manželkou

Dozorná činnosť:

Ing. Jaroslav Lackovič

Celkové inv. nákl. (bez DPH):

1, 1 mil. EUR

Doba výstavby:

09/2016 – 09/2017

Fotografie:

Mgr. Pavel Meluš, Marcel Rebro, Juraj Pekár
Vila v Záhorských sadoch je kvalitným, ultra nízkoenergetickým domom, ktorý v praxi aplikuje kľúčové prvky pasívneho štandardu. Sú nimi dokonale izolované obalové konštrukcie domu, okná v pasívnom štandarde, kvalitne realizovaná vzduchotesnosť a optimalizované tepelné mosty. Masívne drevené steny majú hrubú vrstvu fúkanej izolácie z celulózy, ktorá je zaklopená omietnutou drevovláknitou doskou. Výsledkom sú nízke náklady na vykurovanie, ktoré predstavujú cca 20€/mesačne.

Vysoký komfort v letnom období je zabezpečený nízkoteplotnými stenovými panelmi, ktoré poskytujú v lete chlad a v zime teplo. Ochladzovanie je zabezpečené úspornými obehovými čerpadlami, ktoré prečerpávajú chladiaci roztok zo zemného vrtu priamo do nástenných panelov. Vonkajšie tienenie žalúziami alebo presahmi strechy sú súčasťou efektívnej ochrany proti prehrievaniu stavby v lete. Na streche je vrstva extenzívneho substrátu s hustým porastom sukulentov. Zelená strecha zmierňuje nárazový odtok vody do dažďovej kanalizácie a pomáha v lete zachovať nižšie teploty na streche a v okolí.

Jadrom úspornej budovy je kompaktná jednotka, ktorá zabezpečuje vykurovanie, chladenie, teplú úžitkovú vodu aj vetranie. Výhoda kombinácie jednotlivých funkcií v jednom technologickom bloku vedie k zvýšeniu energetickej efektívnosti domu. Napríklad pri vykurovaní budovy sa z odpadového tepla predhrieva prichádzajúci vzduch (čo znižuje energetickú spotrebu protimrazovej ochrany pre vetranie), alebo zvyšuje účinnosť výroby teplej úžitkovej vody. Neustála výmena vzduchu sa deje bez toho aby sa stratilo teplo z domu, alebo aby bolo cítiť prievan z vetrania oknami. Inštalovaný rozvod privádza vzduch predovšetkým do spálne, obývacie miestnosti fungujú ako prietokový priestor, aby sa minimalizoval objem výmeny vzduchu, čo je pri veľkom dome a menšom počte obyvateľov vhodné riešenie. Použitý vzduch sa odsáva z kúpeľne, záchodov a z kuchyne.

Vo veľkých priestoroch s množstvom skla a pevných podláh môže odrazený zvuk vytvárať nepríjemnú ozvenu. Aj preto boli na strope a čiastočne na stenách inštalované drevené akustické obklady. Jemnými drážkami narezaný dubový podhľad vytvára absorpčný povrch a zlepšuje nielen akustiku, ale aj vzhľad veľkého spojeného priestoru jedálne a obývačky.

Vila v Záhorských sadoch ukazuje cestu, ako sa dá dosiahnuť energetická trieda A0 bez kompromisov. Rozumným dispozičným a objemovým riešením a dôsledným aplikovaním tepelno-technických detailov a modernej (tepelné čerpadlo zem – voda, rekuperačná jednotka) a pritom jednoduchej technológie, je možné výrazne zvýšiť komfort bývania (stabilná teplota vo vnútri, neustále čerstvý vzduch) pri minimálnych nákladoch na energie.