panorama

TERMINAL vlak-bus-shopping Banská Bystrica

Banská Bystrica, novostavba
Prihlasovateľ: PRIMUM, s. r. o.

Hlasovanie:

Autor architektonického riešenia:

Ing. arch. Peter Styk

Projektant architektonickej časti:

JAHN development & consulting, s. r. o.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

Ing. Vladimír Sivok - statik

Hlavný zhotoviteľ:

TRILAUG, s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci:

Juraj Gramblička

Stavebník, developer:

PRIMUM, s. r. o.

Dozorná činnosť:

Ing. Petr Mareš

Celkové inv. nákl. (bez DPH):

25 mil. €

Doba výstavby:

03/2016 – 09/2017

Fotografie:

Tomáš Manina, Zdenek Sluka, archív, vizualizácie
Autobusová stanica v Banskej Bystrici pozostáva z jedného pozemného a jedného nadzemného podlažia. Podzemné podlažie – terminál je prístupné pre peších prostredníctvom rámp, schodov, výťahov a eskalátora.
Autobusový terminál obsahuje 19 odjazdových a príjazdových stanovíšť a jedno združené MHD stanovište, ako priebežnú zástavku pre autobusy Mestskej hromadnej dopravy, so zázemím výpravnej budovy a ďalšími prevádzkami určenými na prenájom. Tu sa nachádza zázemie autobusovej stanice, ktorého súčasťou je čakáreň, sociálne vybavenie, zázemie, kancelárie. V priestore terminálu sa ďalej nachádzajú parkoviská zamestnancov, stanoviská taxislužby ako aj pohotovostné parkoviská pre naloženie a vyloženie cestujúcej verejnosti.
Dominantu tvorí segmentová časť autobusovej stanice s obchodnou pasážou. Prostredníctvom ústredného veľkého presklenia komunikuje s okolitým priestorom. Skladba fasád bola volená tak, aby umožnila prípadné zmeny v priebehu životnosti. Bočné a zadné fasády objektu odzrkadľujú funkciu vedľajších priestorov. Jednoduché farebné riešenie pôsobí na okolie vyvážene.