panorama

Sídlo spoločnosti PDP, s.r.o.

Nitrianske Sučany, novostavba
Prihlasovateľ: PDP, s. r. o.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Ing. Mgr. art. Ľubomír Fuňa,
Ing. Mgr. art. Martin Vanko,
Ing. arch. Radka Švecová, Ing. Tomáš Martiš,
Ing. Stanislava Madara, Ing. arch. Dávid Chaľ

Projektanti architektonickej časti:

FVA, s. r. o.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

Ing. Jozef Vaňo - JV+

Hlavný zhotoviteľ:

PDP, s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci:

Ing. Igor Hanuska

Stavebník, developer:

PDP, s. r. o.

Dozorná činnosť:

PDP, s. r. o.

Celkové inv. nákl. (bez DPH):

550 tis. €

Doba výstavby:

04/2014 – 12/2016

Fotografie:

MgA. Tomáš Manina, PhD.
Objekt sídla spoločnosti PDP sa nachádza v centre obce Nitrianske Sučany v okrese Prievidza na západnom Slovensku. Stavba vznikla na mieste bývalého obecného úradu a požiarnej zbrojnice, je dvojpodlažná a svojím osadením v centrálnej časti obce dopĺňa urbánnu štruktúru. Napriek svojej administratívnej funkcii svojím umiestnením a mierkou zapadá do existujúcej štruktúry rodinných domov. Päťuholníkový pôdorysný tvar s čelnou fasádou orientovanou do ulice ponúka príjemné pracovné prostredie pre personál a vedenie spoločnosti. Zapustenie vstupov sa zvýraznilo osadením líniových svetiel, ktoré vo večerných hodinách zdôrazňujú ich polohu.
Prvé nadzemné podlažie obsahuje okrem kancelárií pre vedenie aj rokovaciu miestnosť. Druhé podlažie je obsadené kanceláriami personálu spolu s ich zázemím.
Uličnej fasáde dominuje dvanásť rovnakých, 2,7 metra vysokých okien s jedným šikmým ostením z juhovýchodnej strany. Vďaka tejto úprave sa dostáva do interiéru viac svetla, čo poskytuje zamestnancom lepšie pracovné prostredie a pohodu. Na fasádu bola použitá organická hrubozrnná modelačná omietka, ktorá svojím štruktúrovaným vzhľadom mení svoj odtieň a vizualitu v závislosti od slnečných pomerov.