panorama

Rezidenčný komplex Tri vody Malinovo

Malinovo, novostavba
Prihlasovateľ: TRI VODY MALINOVO 3, s. r. o.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Ing. arch. Ján Revaj

Projektanti architektonickej časti:

Ing. Ivan Bučko, Ing. Marián Krajči,
Ing. arch. Vojtech Rybár

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

Ing. Ivan Bučko

Hlavný zhotoviteľ:

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., TEXO group, s.r.o.

Hlavný stavbyvedúci:

Viladomy: Bc. Tomáš Gavel,
Polyfunkcia: Robert Holík

Stavebník, developer:

C.E.T., s. r. o.
Tri Vody Malinovo 3, s. r. o.

Dozorná činnosť:

Ing. Milan Grožaj

Celkové inv. nákl. (bez DPH):

11 385 229,- EUR

Doba výstavby:

09/2014 – 08/2017

Fotografie:

Martin Hindy, Ing. arch. Ján Revaj, Ing. Peter Pecník
Riešené územie je súčasťou novo navrhovanej obytnej zóny TRI VODY Malinovo. Výstavba je rozdelená na etapy.
Pozemok má tvar elipsovitého prstenca, z ktorého vybiehajú 4 trojuholníkové plochy- parkoviská. Bytové domy sú bodové so štyrmi nadzemnými podlažiami a sú vzájomne poprepájané chodníkmi. Parkové a sadové úpravy vytvárajú dojem, že bytové domy ležia na zelených ostrovoch okolo centrálnych jazier. Súčasťou areálu sú detské ihriská a športoviská.
Srdcom celého komplexu je polyfunkčný objekt galéria tri vody, ktorý sa vznáša medzi hladinami troch jazier. Objekt je prízemný, všetky prevádzky sú priamo prepojené s exteriérom s možnosťou vybudovania terasy na promenáde okolo jazier. Zošikmené zasklenie a obvodové steny korešpondujú s okolitými bytovými domami. Po celom obvode stavby sa nachádza zastrešenie chrániace ľudí pred slnkom a poveternostnými vplyvmi. Celkový dynamický charakter stavby dopĺňajú stĺpy v tvare písmena V vyplnené lamelami. Strecha je navrhnutá veľmi netradične, zelené kopce a elegantné prekrytie VZT jednotiek boli projektované s ohľadom na obyvateľov v okolitých vilových domoch, ktorí majú na strechu priamy výhľad.
Bývanie je tu zastúpené v podobe štvorpodlažných viladomov s plochou strechou, pričom posledné podlažie je ustúpené, čím vznikol priestor na veľkorysé terasy. Primárne je na fasáde použitá biela omietka. Ustupujúce časti sú zvýraznené keramickým obkladom s dreveným dekorom, ktorý farebne korešponduje s rámom okien.