panorama

PANORAMA BUSINESS II

Bratislava, novostavba
Prihlasovateľ: J&T REAL ESTATE, a. s.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Ing. arch. Radoslav Grečmal,
Ing. arch. Pavol Franko,
Ing. arch. Ján Ťupek

Projektanti architektonickej časti:

Marián Senaši,
Ing. Tomáš Krutek,
Ing. Tomáš Uhrín

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

GFI, a. s.

Hlavný zhotoviteľ:

STABIL, a. s.

Hlavný stavbyvedúci:

Ing. Juraj Kostroš

Stavebník, developer:

Wendel, s. r. o.
J&T REAL ESTATE

Dozorná činnosť:

TDI Kompleting, s. r. o.

Celkové inv. nákl. (bez DPH):

50 mil. €

Doba výstavby:

09/2015 – 12/2017

Foto:

Jaroslav Repta
Moderná administratívna PANORAMA BUSINESS II sa nachádza v tesnej blízkosti SND a nákupnej galérie Eurovea. Priestorovo je objekt riešený v tvare zalomeného písmena L s dôrazom kladeným na akcentovanie nárožia, kde je umiestnená vstupná hala, ktorá je súčasťou verejného priestoru a slúži ako priechod pre verejnosť.
Mestotvorný objekt s aktívnym parterom poskytuje okrem administratívnych priestorov aj iné prevádzky občianskej vybavenosti. Fasáda objektu s prevýšeným parterom má jednotný charakter funkčne reflektujúc rôzne technické nároky z ulice a parku. Zo strany ulice ponúka dvojitú fasádu s vonkajším tienením, zo strany parku je to jedno-plášť s vnútorným tienením.
Konštrukciu budovy tvorí skeletový systém v module 8,1m. Členenie fasády v rastri po 1,35 m umožňuje efektívne využitie modulovania priestorov v kanceláriách.
Fasáda má v sebe integrované vonkajšie automaticky ovládané tienenie, ktoré v letných mesiacoch zabraňuje zvýšeným solárnym ziskom, čo zvyšuje komfort užívateľov budovy. Inteligentné osvetlenie objektu je riadené intenzitou denného osvetlenia a pohybovým senzorom, čo výrazne znižuje prevádzkové náklady budovy. Chladenie administratívnej budovy zabezpečujú chladiace trámy, ktoré poskytujú vysoký komfort so správnou teplotou bez hluku a prievanu. Všetky technológie sú napojené do centrálneho riadiaceho systému, čo umožňuje ich jednoduché ovládanie a sledovanie. Navrhnuté architektonické a technické riešenie umožňuje budovu certifikovať v kategórii LEEED GOLD.