panorama

Obytný súbor TAMMI

Bratislava, novostavba
Prihlasovateľ: CITYPROJEKT, s. r. o.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Ing. arch. Pavol Citovický, Ing. arch. Marek Fillo

Projektanti architektonickej časti:

Ing. arch. Pavol Citovický, Ing. arch. Marek Fillo

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

Ing. Marián Halvoň – statik stavby

Hlavný zhotoviteľ:

YIT Slovakia, a. s.

Hlavný stavbyvedúci:

Ing. Miroslav Brnický

Stavebník, developer:

YIT Slovakia, a. s.

Dozorná činnosť:

UNIINVEST, s. r. o.

Celkové inv. nákl. (bez DPH):

28 mil. €

Doba výstavby:

04/2014 – 12/2017

Fotografie:

MgA. Tomáš Manina, PhD.
Obytný súbor TAMMI II. v Bratislave bol navrhnutý ako pokračovanie riešeného územia Obytného súboru TAMMI.
Druhá etapa zahŕňa realizáciu troch bytových domov s vybavenosťou a dvoch podzemných garáží. Parter zahŕňa občiansku vybavenosť a predajné obchodné priestory.
Obytný súbor je riešený ako železobetónový skelet. Obvodová stena je riešená ako železobetónová v kombinácii s výplňovým murivom z keramických tvárnic. Na fasáde je použitý kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny. Priečky v nadzemných podlažiach sú keramické. V suteréne sú riešené priečky ako betónové tvárnice a DT tvárnice. Na streche sú zrealizované solárne panely ako súčasť vykurovania.
Na terasách nad garážami sú zelené plochy. Všetky realizované stavebné objekty sú navrhnuté vo svojej vlastnej farebnosti, ktorá odráža jedinečnosť ročných období. Pripomína zrkadlenie solitérov stromov navrhnutých vo vnútroblokových átriách. Súčasťou sadových úprav je aj stavebno-technické riešenie a osadenie solitérnej zelene s lokálnym navýšením zeminy a vytvorením relaxačno - oddychových zón. V projekte sú navrhnuté pre každý bytový dom sauny a spoločenské priestory, so zámerom podporiť komunitný spôsob bývania. Súčasťou komplexu je aj „activity park“ so zeleňou, fitness prvkami a oddychovými zónami. Projekt TAMMI prináša fínsku kvalitu bývania, nízkoenergetické riešenia a funkčné dispozície.