panorama

Obytný súbor PARK ANIČKA

Košice, novostavba
Prihlasovateľ: MM Invest Košice, s. r. o.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Ing. Mgr. art. Jaroslav Král
Ing. Mgr. art. Pavol Šimko

Projektanti architektonickej časti:

Ing. Mgr. art. Jaroslav Král
Ing. Mgr. art. Pavol Šimko
adf, s. r. o.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

Ing. Jiří Brda

Hlavný zhotoviteľ:

BETPRES, s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci:

Ing. Peter Baláž

Stavebník, developer:

MM Invest Košice, s. r. o.

Dozorná činnosť:

Amberg Engineering Slovakia, s. r. o.

Celkové inv. nákl. (bez DPH):

11 mil. €

Doba výstavby:

05/2015 – 09/2016

Fotografie:

Ing. Mgr. art. Jaroslav Král, Ing. Dalibor Kállay, Maroš Mitro
Obytný súbor „PARK ANIČKA “ je situovaný v atraktívnej lokalite Anička, jednej z najväčších oddychových zón mesta Košice. Uzavretý areál plný zelene tvoria 4 bytové domy, parkovacie miesta, relaxačná a oddychová zóna s pochôdznou fontánou, ihriskami pre deti, lavičkami a altánkami. Nízka zastavanosť priestoru umožnila vytvoriť atraktívny priestor pre súkromie a bezpečnosť jeho obyvateľov.
Moderná architektúra bytových domov inšpirovaných prístavom s loďami ukotvenými na móle nadväzuje na vodný element charakteristický pre túto časť Košíc, ktorá je situovaná v blízkosti rieky Hornád. Pri návrhu dispozičného riešenia bytov architekt kládol dôraz na praktické usporiadanie priestoru a modernú vzdušnú architektúru s dostatkom prirodzeného svetla. Každý byt má priestrannú terasu s výhľadom na park a okolitú prírodu.
V štyroch bytových domoch sa nachádza spolu 120 bytov (2 až 5 izbových) rôznych dispozičných riešení a rozmerov. Tri bytové domy sú zrealizované do výšky 5. NP a jeden do 8. NP. Na 1. NP každého bytového domu bolo vytvorených spolu 104 vnútorných parkovacích miest formou garážového státia, ktoré umožňujú prejsť „suchou nohou“ z auta do bytu. V exteriéri bolo vytvorených ďalších 98 parkovacích miest.