panorama

Modernizácia električkových tratí v meste Košice

Obnova
Prihlasovateľ: EUROVIA SK, a. s.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

PRODEX, s. r. o., Ing. Peter Poláček

Projektanti architektonickej časti:

PRODEX, s. r. o., Ing. Peter Poláček

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

PRODEX, s. r. o., Ing. Peter Poláček

Hlavný zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a. s.

Hlavný stavbyvedúci:

Ing. Kamil Kováč

Stavebník, developer:

Mesto Košice

Dozorná činnosť:

Ing. Dezider Orenič

Celkové inv. nákl. (bez DPH):

94, 43 mil. EUR

Doba výstavby:

11/2016 – 08/2018

Fotografie:

Miroslav Orban, Štefan Čaplovič
Stavba svojou mimoriadnou technickou náročnosťou výstavby, polohou a spoločenským významom sa radí medzi najväčšie modernizácie električkových tratí za posledných niekoľko desiatok rokov nielen v Košiciach, ale na celom Slovensku. Účelom projektu bolo výrazné zlepšenie koľajovej infraštruktúry, zvýšenie komfortu a plynulosti jazdy, čím sa výrazne znížili negatívne účinky dopravy na okolité prostredie.

Stavba bola rozdelená na 8 samostatných úsekov a pozostávala z 449 stavebných objektov. Za necelé 2 roky sa zrekonštruovalo viac ako 15 km koľajníc, upravili sa nástupištia, osadili nové informačné tabule a svetelné signalizácie. V rámci projektu bol prvýkrát na Slovensku využitý medzi koľajový absorbér vody, uložený pod umelým trávnikom. Je z recyklovaných materiálov a teda šetrný k životnému prostrediu.

V miestach krížení električkovej trate s komunikáciou bol navrhnutý koľajový zvršok uložený na monolitickej železobetónovej doske hrúbky 250 mm pomocou pružného podkladnicového upevnenia hrúbky 10 mm. Obmedzenie šírenia hluku a vibrácií sa docielilo trvale pružnou zálievkou, uložením koľajníc do antivibračnej gumovej bokovnice a použitím antivibračnej rohože hrúbky 18 mm pod železobetónovou doskou.

Súčasťou koľajového zvršku sú kryty telesa električkovej koľaje. V úseku električkovej trate na ul. Trieda SNP bol použitý absorbér hluku s funkciou retencie (zadržiavania) vody s krytom z umelej trávy alebo s prírodným vegetačným povrchom. Koľajový zvršok električkovej trate je zakrytý do úrovne temena koľajníc prefabrikovanými dielmi koľajových absorbérov hluku s funkciou retencie vody. V pozdĺžnom usporiadaní sa skladá z dvoch krajných častí, ktorých povrch je tvorený prírodnou vegetáciou, a zo strednej časti, ktorej povrch je tvorený umelým trávnikom naturalizovaného vzhľadu.

Nové prístrešky na nástupištiach boli navrhnuté v súlade s doterajšou koncepciou Mesta Košice a boli navrhnuté s prihliadnutím na účelnosť objektov určených pre technologické zariadenia a so zohľadnením okolitej zástavby a prostredia ako celku, do ktorého sú situované. Významná je ekologická a estetická stránka projektu, a to najmä v úseku na ul. Trieda SNP. Pri zastávkach MHD bol osadený farebný rozchodník, ktorý zachytáva vodu a pôsobí veľmi osviežujúco. Vďaka týmto technológiám majú Košice tichú trať, ktorá zároveň pozitívne ovplyvňuje zvlhčovanie vzduchu a prachu v okolí trate.