panorama

Mestská štvrť Zuckermandel

Novostavba
Prihlasovateľ: J&T REAL ESTATE, a. s.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

BOUDA MASÁR architekti, s. r. o. - Ing. arch. Juraj Almássy, Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Richard Čečetka, Ing. arch. Katarína Šiarniková, Ing. arch. Ivan Masár, Ing. arch. Laura Jakabčínova
A.M. architects s. r. o. - Ing. arch. Dipl. arch. Boris Schultz BSc., Ing. arch. Dipl. arch. Richard Baláži BSc., Ing. arch. Štefan Vrabec, Ing. arch. Juraj Murín, Mgr. art. Martina Boháčová, Ing. arch. Ivana Kvietková

Projektanti architektonickej časti:

BOUDA MASÁR architekti, s. r. o. - Ing. arch. Juraj Almássy, Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Richard Čečetka, Ing. arch. Katarína Šiarniková, Ing. arch. Ivan Masár, Ing. arch. Laura Jakabčínova
A.M. architects s. r. o. - Ing. arch. Dipl. arch. Boris Schultz BSc., Ing. arch. Dipl. arch. Richard Baláži BSc., Ing. arch. Štefan Vrabec, Ing. arch. Juraj Murín, Mgr. art. Martina Boháčová, Ing. arch. Ivana Kvietková
KONSTRUKT PLUS, s. r. o. - Ing. Martin Komorník, Ing. Michaela Machová, Ing. Sylva Slamková Švestáková, Ing. Robert Štrigner, Ing. Roman Libich, Ing. Jozef Tkáč, Ing. Slavomír Harkot, Ing. Peter Debrecký, Ing. Vladislav Jánoška, Ing. arch. Zuzana Patrášová, Ing. arch. Peter Kmety, Ing. arch. Matúš Maras, Ing. arch. Marian Hazda, Ing. arch. Tomáš Pavelka, Ing. arch. Marián Lacza

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

KONSTRUKT PLUS, s. r. o., Ing. Martin Komorník, Ing. Vladimír Michal
Proreal - Ka, s. r. o. , Ing. Luboš Kocka
KLIMA KONZULT, s. r. o, Ing. Miloš Petruška, Ing. Branislav Tomovič
PINEL, spol. s r. o., Ing. Marek Mojto, Ing. Martin Hrončo
PYROS - INGL s. r. o., Ing. Ladislav Vámoš
Jaroslav Čierny, s. r. o., Ing. Jaroslav Čierny
PROKOS, s. r. o., Ing. Ondrej Májek

Hlavný zhotoviteľ:

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci:

Ing. Richard Brindzak, Ing. Marian Stopiak

Stavebník, developer:

Zuckermandel byty s r. o., J&T REAL ESTATE a. s.

Dozorná činnosť:

GLEEDS ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o. organizačná zložka GLEEDS Slovensko

Celkové inv. nákl. (bez DPH):

157 mil. EUR

Doba výstavby:

07/2014 – 09/2017

Fotografie:

Peter Čintalan, archív JTRE
ZUCKERMANDEL, nová atraktívna mestská štvrť pod Bratislavským hradom s výhľadom na Dunaj a nezabudnuteľnou atmosférou mestského bulváru. Štýlovú mestskú štvrť tvorí sedem budov, ktoré spolu vytvárajú výnimočný verejný priestor s historickým nádychom. Dominantu tvorí Messerschmidtovo námestie s jeho charakterovými hlavami a veľkorysou zelenou lávkou prechádzajúcou ponad električkovú trať k dunajskej promenáde. Uličky rôznej šírky a dĺžky, námestia, zeleň a budovy rôznorodej architektúry vytvárajú prirodzené mestské prostredie, ktoré nadväzuje na atmosféru historického centra Bratislavy. Dobudovaním štvrte sa vrátil život pod hradné bralo, došlo k rozšíreniu centra mesta a k pešiemu prepojeniu s nábrežnou promenádou. Nezabudnuteľnú atmosféru lokality vytvára prírodný skalný masív, tzv. Skalný nos, ktorý je miestom prvého popisu skalničníka guľkovitého a zároveň aj najjužnejším výbežkom Karpát na území Slovenska. Od Skalného nosa vedie východným smerom náučný chodník, ktorý má dĺžku približne 250 metrov a je venovaný prírodným a historickým hodnotám územia Zuckermandel. Súčasťou štvrte sú tiež administratívne budovy, stavby určené na bývanie, ale aj pestrá škála obchodíkov a služieb, pričom verejný priestor tvorí viac ako polovicu celkovej plochy územia. Nová mestská štvrť, ktorá sa pýši zelenými strechami, získala za krátku dobu niekoľko slovenských aj zahraničných ocenení. Na 13. ročníku CIJ Awards Slovensko 2017 až štyri ocenenia - Leading Green Building, Best Office, Best Residential a Best Office Lease a Cenu verejnosti časopisu Eurostav VISIO 2020 za rok 2017/2018 za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby. Všetky tri administratívne budovy splnili prísne kritériá zelenej certifikácie podľa štandardu BREEAM EXCELLENT.