panorama

EPERIA Shopping mall

Prešov, novostavba
Prihlasovateľ: J&T REAL ESTATE, a. s.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Ing. arch. Ladislav Nagy,
Ing. arch. Martin Tribus,
Peter Žiak

Projektanti architektonickej časti:

Obermeyer Helika, s. r. o.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

Ing. Marek Ištokovič, Ing. Andrej Rybár

Hlavný zhotoviteľ:

Keraming, a. s

Hlavný stavbyvedúci:

-

Stavebník, developer:

VSV Consulting, s. r. o.
J&T REAL ESTATE

Dozorná činnosť:

C.T.E. Engineering, s. r. o.

Celkové inv. nákl. (bez DPH):

50 mil. €

Doba výstavby:

05/2016 – 11/2017

Foto:

Miro Pochyba
Budova obchodného centra Eperia v Prešove je vizuálne rozdelená na dve hmoty. Umiestnenie a tvarovanie hlavných vstupov prirodzene nadväzuje na predpokladaný tok ľudí z parkovacích plôch, aj z okolitých peších a cyklistických trás. Poloha a akcentácia vstupov je výsledkom analýz miesta a vychádza z požiadaviek na dobrú dostupnosť, viditeľnosť a atraktivitu. Hmota objektu je horizontálne tvarovaná a výškovo rozdelená na dva segmenty. Vyššia dvojpodlažná časť má ambíciu o akcentovanie vstupov a dobrú identifikáciu objektu pri pohľade aj z okolitých ulíc.
Materiál fasád je rozdelený z architektonického aj z ekonomického hľadiska na drahšie exponované fasády, ktoré sú riešené presklenými plochami a metalickým obkladom, ktorý je súčasťou prevetrávanej fasády a tepelnoizolačný plášť pozostáva zo sendvičových panelov. Menej exponované fasády sa nachádzajú na opačnej strane.
Vonkajšie verejné priestory nákupného centra Eperia sú navrhované koncepčne ako rozptylové plochy aktívneho verejného života návštevníkov s funkciou kultúry, oddychu a aktivít pre deti.
Zelené plochy v areáli môžeme rozdeliť na zeleň parkovísk a na zeleň v blízkosti hlavných vstupov a detských ihrísk.