panorama

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)

novostavba
Prihlasovateľ: EUROVIA SK, a. s.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Ing. Branislav Juhás, Ing. Pavel Sliwka, Ing. Libor Mařík

Projektanti architektonickej časti:

Dopravoprojekt, a. s.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

Dopravoprojekt, a. s.
HOCHTIEF CZ a. s.

Hlavný zhotoviteľ:

Združenie D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) - líder EUROVIA SK, a. s.,
členovia HOCHTIEF CZ, a. s., SMS, a. s.

Hlavný stavbyvedúci:

Ing. Miloš Farkaš

Stavebník:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Dozorná činnosť:

Združenie „EUTECH&ESP&MÜLLER&API-D3“

Celkové inv. nákl. (bez DPH):

254,9 mil. €

Doba výstavby:

06/2014 – 11/2017

Fotografie:

Ing. Peter Kovaľ, Ing. Vladimír Veverka
Diaľnica D3 v úseku Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) je súčasťou prioritného diaľničného ťahu D1 – D3 na trase Bratislava – Trenčín – Žilina – Skalité.
Trasa diaľnice začína najnáročnejším stavebným objektom – estakádou na D3, ktorá križuje cestu I/18, železničnú trať, vodnú nádrž Hričov a cestu II/507. Výstavba bola realizovaná tromi rôznymi technológiami, a to technológiou letmej betonáže, vysúvaním a použitím podpornej skruže. Zaujímavým a unikátnym riešením je, že celá estakáda v dĺžke takmer 1,5 km je tvorená jedným dilatačným celkom. V lokalite Vrch je trasa ďalej vedená tunelom Považský Chlmec. Jeho dĺžka je viac ako 2,2 km a bol vybudovaný v dvoch tunelových rúrach s dvoma jazdnými pruhmi v jednom smere. Práce na razení tunela trvali 14 mesiacov s mesačným postupom cca 300 m pri použití jedinečnej technológie – vybudovaní stredovej jamy, ktorá umožnila razenie tunelov v šiestich čelbách súbežne. Hneď za tunelom prechádza trasa na estakádu v dĺžke približne 400 m vedúcu ponad miestnu komunikáciu a rieku Kysuca a následne končí v novovybudovanej križovatke Brodno.