panorama

Čerpacia stanica SLOVNAFT Bratislava – Prístavná

Bratislava, novostavba
Prihlasovateľ: Slovnaft, a. s.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Ing. arch. Andrej Alexy
Ing. arch. Ing. Štefan Rafanides
Ing. arch. Martin Bujna
Ing. arch. Lukáš Orihel

Projektanti architektonickej časti:

ALEXY & ALEXY, s. r. o.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

ALEXY & ALEXY, s. r. o.

Hlavný zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci:

Ing. Marek Ballay

Stavebník, developer:

SLOVNAFT, a. s.

Dozorná činnosť:

HB Consulting, spol s. r. o.

Celkové inv. nákl. (bez DPH):

1 660 000,- €

Doba výstavby:

06/2016 – 12/2016

Fotografie:

Soňa Sadloňová
Hmotová skladba navrhovaných objektov čerpacej stanice je kombinácia jednoduchej kubickej hmoty a dynamického prestrešenia v tvare hyperbolického-paraboloidu. Architektúra tak ťaží zo svojho futuristického tvaru materiálového a farebného spracovania. Základnou myšlienkou bolo vytvoriť modernú a ekologickú čerpaciu stanicu, ktorá by okrem všetkých funkčných požiadaviek napĺňala aj estetické kritéria.
Jednoduchá ale účinná konštrukcia kupoly to sú vlastne dva proti sebe stojace oceľové rámy votknuté do terénu, pričom medzi nimi je napnutá pružná textilná membrána. Membrána prepúšťa svetlo. čím sa šetria náklady na osvetlenie.
Charakteristický obvodový plášť je tvorený predsadenými horizontálnymi žalúziami, ktoré chránia objekt pred účinkami slnečného žiarenia. Strecha je vegetačná čo zlepšuje teplo-technické vlastnosti stavby a zároveň akcentuje budúce vnímanie strechy ako „piatej fasády“ z vtáčej perspektívy.