panorama

Bytový dom Thurzova č. 969

Bytča, obnova
Prihlasovateľ: PMGSTAV SK, s. r. o.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Ing. arch. Radoslav Pavlovič, Ing. arch. Stanislav Meliš

Projektant architektonickej časti:

Ing. arch. Radoslav Pavlovič

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

Ing. arch. Radoslav Pavlovič

Hlavný zhotoviteľ:

PMGSTAV SK, s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci:

Ing. Tomáš Ježo

Stavebník, developer:

Vlastníci bytov domu Thurzova č. 969, Bytča

Dozorná činnosť:

Ing. Jozef Potočný

Celkové inv. nákl. (bez DPH):

357,6 tis. €

Doba výstavby:

02/2017 – 08/2017

Fotografie:

prihlasovateľ
Bytový dom v Bytči bol postavený a skolaudovaný v roku 1980 v skeletovej sústave T 06B/ZA – R1. Má 6 nadzemných podlaží a 40 bytových jednotiek.
Zámerom obnovy bytového domu bolo najmä odstránenie tepelno-technických nedostatkov a revitalizácia celkového vzhľadu bytového domu. Splnenie základných cieľov sa dosiahlo zateplením obvodového plášťa s použitím tepelnej izolácie na báze sivého polystyrénu EPS 70F a na báze minerálnej vlny Nobasil. Súčasťou stavebných úprav realizovaných počas obnovy bolo aj zateplenie strešného plášťa, stropu prízemia a výmena vonkajších výplní, spoločných rozvodov vody, elektriny, vonkajších rozvodov kanalizácie a výťahov.
Nové prefabrikované predsadené lodžie eliminujú systémové poruchy pôvodných balkónov. Architektonické stvárnenie vhodne doplnilo aj nové farebné riešenie fasády objektu. Takáto komplexná obnova bytového domu zveľaďuje a výrazne zvyšuje hodnotu majetku jeho obyvateľov.