panorama

Bytový dom Mirka Nešpora 1428

Holíč, obnova
Prihlasovateľ: PMGSTAV SK, s. r. o.

Hlasovanie:

Autor architektonického riešenia:

Ing. Martin Valko

Projektant architektonickej časti:

Ing. Martin Valko

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

Ing. Martin Valko

Hlavný zhotoviteľ:

PMGSTAV SK, s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci:

Ing. Tomáš Ježo

Stavebník, developer:

Vlastníci bytov domu M. Nešpora 1428, Holíč

Dozorná činnosť:

Ing. Jozef Vlčej

Celkové inv. nákl. (bez DPH):

397 tis. €

Doba výstavby:

12/2015 – 12/2016

Fotografie:

prihlasovateľ
Obytný bytový dom sa nachádza v intraviláne mesta Holíč na sídlisku Mirka Nešpora. Projekt bol navrhovaný so zreteľom na úsporu energií, funkčnosť a kvalitu bývania. Rekonštrukcia bytového domu pozostávala zo stavebných úprav a zateplenia bytového domu a strechy. V rámci rekonštrukcie bola zrealizovaná výmena zdravotechnických rozvodov, obnova schodísk, výmena otvorových výplní, výťahov a rekonštrukcia lodžií s presklením. Na zateplenie bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém EPS Weber Therm -Terranova s hrúbkou 120 mm. Nové architektonické stvárnenie vhodne doplnilo aj nové farebné riešenie fasády objektu