panorama

BLUMENTAL REZIDENCIA & BLUMENTAL OFFICES

Novostavba
Prihlasovateľ: CORWIN a. s.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

A1 architecture – autor urbanistického konceptu územia, autor diela Blumental Office a spoluautor Blumental Rezidencia - Ing. arch. Branislav Kaliský, Mgr. arch. Miroslav Vrábel, Ing. arch. Ľubomír Kružel, Ing. arch. Martin Maršala, Ing. Juraj Paril
AD collegium – spoluautor diela Blumental Rezidencia - Ing. arch. Peter Suchánsky, Ing. arch. Katarína Lupták, Ing. Barbara Bašová

Projektanti architektonickej časti:

A1 architecture - Ing. arch. Branislav Kaliský, Mgr. arch. Miroslav Vrábel, Ing. arch. Ľubomír Kružel, Ing. arch. Martin Maršala, Ing. Juraj Paril, Ing. Róbert Donoval, Ing. arch. Pavol Zibrin
AD collegium - Ing. arch. Peter Suchánsky, Ing. arch. Katarína Lupták, Ing. Barbara Bašová, Ing. Peter Trnovský, Ing. arch. Peter Brezina, Ing. Michal Benka

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

AD collegium - Ing. arch. Peter Suchánsky (HIP), STATEM s. r. o., KLIMAKOM, SK s. r. o., PROREAL-Ka, s. r. o., PINEL, s. r. o., PO-PROJEX, s. r. o.

Hlavný zhotoviteľ:

Lis Anker s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci:

Ing. Ondrej Lagin

Stavebník, developer:

CORWIN a. s.

Dozorná činnosť:

Ing. Dana Barátová

Celkové inv. nákl. (bez DPH):

61, 7 mil. EUR

Doba výstavby:

03/2015 – 07/2018

Fotografie:

MgA. Tomáš Manina, PhD.
Zámerom investora bolo dobudovanie obchodno-spoločenského komplexu mestského významu s doplnením uvažovaných funkcií tak, aby obchodno-spoločenskú funkciu bloku ešte viac posilnil. Predmetné územie sa nachádza v trojuholníkovom území ohraničenom zo severozápadu Mýtnou ulicou, z juhu Vazovovou ulicou a z východu Radlinského ulicou. V juhozápadnej časti územia sa nachádza areál STU a rôznorodá zástavba rôznych období a štýlov.

Hlavný verejný priestor v navrhovanom súbore tvorí námestie orientované na stranu Radlinského ulice. Prerušením hmoty v parteri medzi navrhovanými objektmi je zachovaný optický priehľad Mýtnej a Radlinského ulice. Dominantným prvkom komplexu je výšková administratívna budova, ktorá v kontexte existujúcej zástavby v územnom bloku je orientačným bodom v viacerých priehľadov od Mýtnej, Radlinského ulice ale aj ostatných okolitých ulíc v blízkosti navrhovaného komplexu. Ostatné stavby komplexu nadväzujú na mierku okolitej zástavby a urbanisticky ju dopĺňajú tak, aby v danom priestore navrhovaného námestia vznikol spoločenský priestor, námestie mestského významu.

Bytový dom má osem nadzemných podlaží a apartmánový dom má deväť nadzemných podlaží. Administratívny objekt má päť a dvanásť nadzemných podlaží. Opláštenie budov je tvorené štyrmi rôznymi fasádnymi systémami - kompozitná prevetrávaná fasáda, Prevetrávaná fasáda z kamenného obkladu, hliníková konštrukcia opláštená titánzinkovým plechom a kontaktný zatepľovací systém s izoláciou minerálnou vlnou a silikátovou omietkou. Výplne vonkajších otvorov – okná, dvere a zasklené steny sú riešené z hliníkových rámov s výplňou z trojskla. Strešné vrstvy sú okrem bežných doplnené o vegetačné vrstvy s rôznou výškou súvrstvia.

Blumental Rezidencia ako prvý developerský projekt na Slovensku využíva jedinečný systém stropného chladenia a vykurovania bytov s využitím plynového tepelného čerpadla, v spojení s inteligentným riadiacim systémom. Obyvateľom tak ponúka nadštandardné bývanie s podlahovým kúrením, privátnymi zelenými oázami, novým námestím a bohatou občianskou vybavenosťou. Výsledkom je budova s udržateľným certifikátom LEED Gold.