panorama

Banka Žilina

rekonštrukcia
Prihlasovateľ: Reinoo Coworking, a. s.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Mgr. art. Matúš Marček, Milan Dubec,
Mgr. arch. Martin Danák

Projektanti architektonickej časti:

Mgr. art. Matúš Marček, Mgr. art. Radoslav Jankovič

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

Ing. Teofil Tencer

Hlavný zhotoviteľ:

Pasiv, s. r. o., Radoslav Gelatík

Hlavný stavbyvedúci:

Radoslav Gelatík

Stavebník:

MD Media, s. r. o., Reinoo Coworking, a. s.

Dozorná činnosť:

Ing. Teofil Tencer

Celkové inv. nákl. (bez DPH):

2 350 000,- €

Doba výstavby:

10/2014 – 11/2015

Fotografie:

Mgr. art. Lukáš Macek
Budova bývalej filiálky Rakúsko-uhorskej obchodnej banky sa nachádza v Žiline. Postavená bola v roku 1912 v štýle neoklasicizmu, podľa projektu bratislavského rodáka Jozefa Huberta, jedného z najvýznamnejších architektov Uhorska.
Táto historická stavba je koncipovaná ako výrazný trojposchodový solitér na obdĺžnikovom pôdoryse, je podpivničená, s vysokou valbovou strechou, centrálnym nástupom a vonkajšou zeleňou. Celá stavba je náročne architektonicky doladená početnými doplnkami umelecko-remeselného charakteru ako sú štuky, kamenárske prvky, kované zábradlie, dverné a okenné výplne.
Komplexná obnova objektu bola realizovaná s víziou doplniť a využívať objekt v intenciách 21.storočia, pri zachovaní jeho pôvodného „bankového“ charakteru s vyzdvihnutím jeho historickej hodnoty. Tejto požiadavke boli prispôsobené aj reštaurátorské, stavebno-technické a rekonštrukčné práce, ako aj riešenie obvodových a strešných konštrukcií objektu, obnova všetkých okenných a dverných otvorov, komplexná renovácia všetkých rozvodov inžinierskych sietí a vnútorné povrchové úpravy. Komplexnou inováciou prešiel aj areál a boli vybudované nové spevnené plochy a vysadená bohatá zeleň.